ഒമ്പത് മാസംപ്രായമുള്ള മുഴക്കുന്ന് സ്വദേശി അഗ്നികയുടെ ഏകാംഗ ചിത്ര പ്രദർശനം തലശ്ശേരി കേരള ലളിതകല അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ

ഒമ്പത്  മാസംപ്രായമുള്ള മുഴക്കുന്ന്  സ്വദേശി   അഗ്നികയുടെ ഏകാംഗ ചിത്ര പ്രദർശനം തലശ്ശേരി കേരള ലളിതകല അക്കാദമി  ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ 
തലശ്ശേരി: മുഴക്കുന്ന് വട്ടപ്പൊയിൽ സ്വദേശി എംവി.രഞ്ചു - അനഘ രഞ്ചു ദമ്പതികളുടെ മകൾ ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള അഗ്നികയുടെ ഏകാംഗ ചിത്ര പ്രദർശനം 'വർണ്ണ കുസൃതികൾ' തലശ്ശേരി കേരള ലളിതകല അക്കാദമി  ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ജനുവരി 6മുതൽ 10 വരെ (വെള്ളി ചൊവ്വ)  നടക്കും.ചിത്ര പ്രദർശനം തേജസ് k  (ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ് സിംഗർ ഫസ്റ്റ് റണ്ണർ അപ്പ്) ഉൽഘാടനം ചെയ്യും.

 ആറു മുതൽ 9 മാസം വരെ പ്രായമുള്ളപ്പോൾ വരച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ എക്സിബിഷനാണ് കേരള ലളിതകല അക്കാദമി തലശ്ശേരി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ നടക്കുന്നത്. 
അഗ്നികയുടെ
 അച്ഛൻ:എംവി.രഞ്ചു
ചിത്രകലയിൽ ബിരുതാനന്തര ബിരുദം നേടി   വിദേശ സിനിമ, ഗെയിം, ആനിമേഷൻ മേഖലകളിൽ വിഷ്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ് ഡയറക്ടറായി  പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
 അമ്മ: അനഘ രഞ്ചു