അയോധ്യയിലെ പ്രാണ പ്രതിഷ്ഠ ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാസര്‍ഗോഡ് സ്കൂളിന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച സംഭവം വിവാദമാകുന്നു

അയോധ്യയിലെ പ്രാണ പ്രതിഷ്ഠ ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാസര്‍ഗോഡ് സ്കൂളിന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച സംഭവം വിവാദമാകുന്നു


ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ കുട്‍ലു ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഹൈസ്കൂളിലാണ് ചട്ടവിരുദ്ധമായി അവധി നല്‍കിയത്.

അയോധ്യയിലെ പ്രാണ പ്രതിഷ്ഠ ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാസര്‍കോട് കുട്‍ലുവില്‍ സ്കൂളിന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച സംഭവം വിവാദമാകുന്നു. ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ കുട്‍ലു ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഹൈസ്കൂളിലാണ് ചട്ടവിരുദ്ധമായി അവധി നല്‍കിയത്.

ഇന്ന്കാസര്‍കോട് കുട്‍ലുവിലെ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഹൈസ്കൂളിന് പ്രാദേശിക അവധിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. അതിനാല്‍ തന്നെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും അധ്യാപകരും സ്കൂളില്‍ എത്തിയില്ല. ഡിഇഒയ്ക്ക് നല്‍കിയ അപേക്ഷയില്‍ അയോധ്യയിലെ പ്രാണ പ്രതിഷ്ഠയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവധി നല്‍കുന്നതെന്നാണ് ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. അയോധ്യയില്‍ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിന് കുട്‍ലുവില്‍ പ്രാദേശിക അവധി നല്‍കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന വിമര്‍ശനമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉയരുന്നത്.

എന്നാല്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചെങ്കിലും അവധി അനുവദിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് ഡിഇഒ ദിനേശന്‍ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ചട്ടവിരുദ്ധമായി അവധി നല്‍കിയത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.