കുറുക്ക് ഭക്ഷണം തൊണ്ടയിൽ കുരുങ്ങി ഒരു വയസുകാരി മരിച്ചു

കുറുക്ക് ഭക്ഷണം തൊണ്ടയിൽ കുരുങ്ങി ഒരു വയസുകാരി മരിച്ചുകൊച്ചി കാലടിയിൽ ഭക്ഷണം തൊണ്ടയിൽ കുരുങ്ങി ഒരു വയസുകാരി മരിച്ചു. കൈപ്പട്ടൂർ തേമാലികര മരോട്ടികൂടി ഷിന്റോ ജോസിന്റെയും റോണിയുടേയും ഇരട്ട കുട്ടികൾ ഒരാളായ ഹെലനാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന കുറുക്ക് തൊണ്ടയിൽ കുരുങ്ങി മരിച്ചത്.

സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്‍പ് കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കാറുള്ള അര്‍ദ്ധ ദ്രവ രൂപത്തിലുള്ള ആഹാരമാണ് കുറുക്ക്.

പോസ്റ്റുമാർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകി. വിദേശത്തുള്ള പിതാവ് ഷാന്റോ എത്തിയ ശേഷമാകും ശവസംസ്‌കാരം നടക്കുക. അമ്മ റോണി, സഹോദരങ്ങൾ- സാൽവിൻ, ഹെനിൻ