ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദിൽ പൂജ നടത്താനുള്ള വാരാണസി ജില്ലാ കോടതിയുടെ വിധി : എസ് ഐ ഒ / സോളിഡാരിറ്റി ഇരിട്ടിയിൽ പ്രതിഷേധ റാലി നടത്തി

ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദിൽ പൂജ നടത്താനുള്ള വാരാണസി ജില്ലാ കോടതിയുടെ വിധി : എസ് ഐ ഒ / സോളിഡാരിറ്റി  ഇരിട്ടിയിൽ പ്രതിഷേധ റാലി നടത്തി

ഇരിട്ടി: ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദിൽ പൂജ നടത്താനുള്ള വാരാണസി ജില്ലാ കോടതിയുടെ  വിധിക്കെതിരെ എസ് ഐ ഒ - സോളിഡാരിറ്റി  സംയുക്തമായി ഇരിട്ടിയിൽ പ്രതിഷേധ റാലി നടത്തി. സലീജ് കെ.ടി, ഫാഇസ് ഇരിട്ടി ,അംജദ് നഈം പി.സി,മുഹമ്മദ് സഫ്‌വാൻ കെ വി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.