ക്വാറി കുളത്തിൽ യുവാവ് മുങ്ങിമരിച്ചു

ക്വാറി കുളത്തിൽ യുവാവ് മുങ്ങിമരിച്ചുപിണങ്ങോട് കോടഞ്ചേരി കുന്നിൽ ക്വാറി കുളത്തിൽ
യുവാവ് മുങ്ങിമരിച്ചു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ആളെ കൽപ്പറ്റസ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.കൂവപ്പാളി പരേതനായ
കേളുവിന്റെ മകൻ ഗോകുൽ (24)ആണ് മരിച്ചത്. കൂടെയു
ണ്ടായിരുന്ന ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ അനുരാഗി (12)നെ വിദ്ഗദ ചികിത്സയ്ക്കായി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കൊണ്ടു പോയി