തൃശൂരില്‍ 43326 ലീഡുമായി ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി സുരേഷ്ഗോപി മുന്നില്‍

തൃശൂരില്‍ 43326 ലീഡുമായി ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി സുരേഷ്ഗോപി മുന്നില്‍പൂരങ്ങളുടെ നാടായ തൃശൂരില്‍ 43326 വോട്ടിന്റെ ലീഡില്‍ ബിജെപിയുടെ സ്വന്തം സുരേഷ്ഗോപി മുന്നില്‍.