വൈദ്യുതി നിരക്ക് കൂട്ടാനുള്ള കേന്ദ്ര ഭേദഗതിയെ കേരളം എതിര്‍ക്കും; മന്ത്രി കെ. കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി

വൈദ്യുതി നിരക്ക് കൂട്ടാനുള്ള കേന്ദ്ര ഭേദഗതിയെ കേരളം എതിര്‍ക്കും; മന്ത്രി കെ. കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി

വൈദ്യുതി നിരക്ക് കൂട്ടാനുള്ള കേന്ദ്ര ഭേദഗതിയെ എതിര്‍ക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ. കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കം കോര്‍പ്പറേറ്റുകളെ സഹായിക്കാനാണ്. റെഗുലേറ്ററി ബോര്‍ഡിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര ഊര്‍ജമന്ത്രാലയം ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്നത്. വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ച് ഉടന്‍ കേന്ദ്രത്തിന് മറുപടി നല്‍കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.