കണ്ണപുരത്ത് കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചു; വാഹനങ്ങൾക്ക് തീപിടിച്ചു

കണ്ണപുരത്ത് കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചു; വാഹനങ്ങൾക്ക് തീപിടിച്ചുകണ്ണപുരത്ത് കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചു പൂർണ്ണമായി കത്തി നശിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ 7 മണിയോടെ പഴയങ്ങാടി - കണ്ണൂർ റോഡിൽ കണ്ണപുരം മുച്ചിലോട്ടു കാവിന് സമീപമാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രികർക്ക് പരിക്ക്.