കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കാപ്പ ചുമത്തി നാടുകടത്തിയ പ്രതി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ


കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കാപ്പ ചുമത്തി നാടുകടത്തിയ പ്രതി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ
കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ നിരവധി ക്രിമിനല്‍ കേസ്സുകളില്‍ പ്രതിയായ യുവാവിനെ പോലീസ് കേരള സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ (തടയല്‍) നിയമം 2007 വകുപ്പ് കാപ്പ(Kaapa) നിയമ പ്രകാരം നാടുകടത്തിയിരുന്നു. കതിരൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍ താമസക്കാരനായ വിഥുൻ കെ, S/O പ്രേമൻ, കൂരാഞ്ചി ഹൗസ്, പാറംകുന്ന്, കതിരൂർ എന്നയാളെയാണ് ഇന്ന് എറണാകുളത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്.