കണ്ണപുരത്ത് മിനിലോറിയും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടുപേർ മരിച്ചു

കണ്ണപുരത്ത് മിനിലോറിയും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടുപേർ മരിച്ചുകണ്ണൂർ :കണ്ണപുരം മൊട്ടമ്മലിൽ മിനിലോറിയും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടുപേർ മരിച്ചു.ഇരിണാവ് സ്വദേശി കപ്പള്ളി ബാലകൃഷ്ണൻ (74) കൂളിച്ചാൽ സ്വദേശി തറോൽ ജയരാജൻ (51) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു അപകടം .