ഇരിട്ടി യിൽ കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരൻ ജോലിക്കിടയിൽ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു

ഇരിട്ടി യിൽ കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരൻ ജോലിക്കിടയിൽ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു
ഇരിട്ടി യിൽ kseb ജീവനക്കാരൻ ജോലിക്കിടയിൽ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു.ചാവശേരി മണ്ണോ രയിലെ വിള കണ്ടതിൽ വിജി സാബുവാണ് മരിച്ചത്. ഇരിട്ടി കീഴൂരിൽ വച്ച് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ മുകളിൽ നിന്നും ഷോക്കേറ്റ്  താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. ഭാര്യ ഗീത .മക്കൾ : സോനു, ഷീനു. മരുമക്കൾ: അഭിനന്ദ്, ഷിബി.സംസ്കാരം പിന്നിട്.