രണ്ടു മുറി വീട്ടിലെ 17,044 രൂപയുടെ കറണ്ട് ബിൽ വാർത്തയായതോടെ വിച്ഛേദിച്ച കണക്ഷൻ പുന:സ്ഥാപിച്ചു

രണ്ടു മുറി വീട്ടിലെ 17,044 രൂപയുടെ കറണ്ട് ബിൽ വാർത്തയായതോടെ വിച്ഛേദിച്ച കണക്ഷൻ പുന:സ്ഥാപിച്ചു


പത്തനംതിട്ട: രണ്ട് മുറി മാത്രമുള്ള വീടിന് വൈദ്യുതി ബില്ല് 17,044 രൂപ. ബില്ല് നൽകിയതിന് പിന്നാലെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച വിഷയം വാർത്തയായതോടെ കണക്ഷൻ പുനസ്ഥാപിച്ചു നൽകി.  പെരിങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിൽ ആലഞ്ചേരിൽ വീട്ടിൽ വിജയനാണ് ഈ ഷോക്ക് അടിപ്പിക്കുന്ന ബില്ല് കിട്ടിയത്. പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ബില്ലടക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച്ച ലൈൻമാൻ എത്തി വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചു.

പിന്നാലെ വിഷയം വാർത്തയായതോടെ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെ കെഎസ്ഇബി മണിപ്പുഴ സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി കണക്ഷൻ പുനസ്ഥാപിച്ചു നൽകി. ആകെ മൂന്ന് എൽഇഡി ബൾബും രണ്ടും ഫാനും മാത്രമുള്ള വീട്ടിലാണ് 17,044 രൂപയുടെ വൈദ്യുതി ബില്ല് എത്തിയത്. സാധാരണ ഗതിയിൽ 400-500 ഇടയിൽ മാത്രം വൈദ്യുതി ബില്ല് വന്നിരുന്ന സ്ഥാനത്താണ് ഇത്തവണ ഇത്രയധികം തുക.കൂലിപ്പണിക്കാരനായ വിജയന് ഭീമമായ തുക അടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതിന് പിന്നാലെ കെഎസ്ഇബി മണിപ്പുഴ സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ പരാതി നൽകി.