ആറളം ഫാമിൽ കാട്ടാന വീണ്ടും ആദിവാസിയെ ചവിട്ടിക്കൊന്നു
ആറളം ഫാമിൽ കാട്ടാന വീണ്ടും ആദിവാസിയെ ചവിട്ടിക്കൊന്നു


ഇരിട്ടി :ആറളം ഫാം പത്താം ബ്ലോക്കിൽ കാട്ടാന ആദിവാസിയെ ചവിട്ടിക്കൊന്നു.വിറക് ശേഖരിക്കാൻ പോയ സംഘത്തിലെ രഘുവാണ്(43) കൊല്ലപ്പെട്ടത്.മൃതദേഹം പേരാവൂർ താലൂക്കാസ്പത്രിയിൽ. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിയോടെയാണ് സംഭവം*