മുലപ്പാൽ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി കുഞ്ഞ് മരിച്ചു

മുലപ്പാൽ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി കുഞ്ഞ് മരിച്ചു


കൊല്ലം: കൊട്ടാരക്കരയിൽ പാൽ കുടിക്കുന്നതിനിടെ ശ്വാസ തടസ്സമുണ്ടായ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു. മൈലം പള്ളിക്കൽ ചരുവിളവീട്ടിൽ ചിഞ്ചുവിന്റെയും ഷൈനിന്റെയും മകൾ എട്ടു മാസം പ്രായമുള്ള ഷൈലശ്രീയാണ് മരിച്ചത്.