രാഹുലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ നടപടി'; മുട്ട മയോണൈസ് നിരോധിച്ചതാണ്, വീഴ്ചയെങ്കിൽ ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടിക്കും: വീണ

രാഹുലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ നടപടി'; മുട്ട മയോണൈസ് നിരോധിച്ചതാണ്, വീഴ്ചയെങ്കിൽ ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടിക്കും: വീണ


പത്തനംതിട്ട: രാഹുൽ ഡി നായരുടെ ഷവർമ കഴിച്ചുള്ള മരണ എന്ന സംശയത്തിൽ പരിശോധനാഫലം കിട്ടിയശേഷം തുടർനടപടികളെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ്. പരിശോധന ഫലത്തിനായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് കാത്തിരിക്കുയാണെന്നും  പരിശോധനാ ഫലം കിട്ടിയാൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. മുട്ട ഉപയോഗിച്ചുള്ള മയോണൈസ്  സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടികാട്ടിയ ആരോഗ്യമന്ത്രി, ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.കൂടുതൽ നിയന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് രാഹുലിൻ്റെ കാര്യത്തിലെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയശേഷം ആലോചിക്കുമെന്നും വീണ ജോർജ്ജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.