പോക്സോ കേസുകളിൽ നിർവ്വേലി സ്വദേശിയായ 80കാരന് 16വർഷം കഠിനതടവ്

പോക്സോ കേസുകളിൽ നിർവ്വേലി സ്വദേശിയായ 80കാരന് 16വർഷം കഠിനതടവ്


തലശ്ശേരി: 80കാരന് പോക്സോ കേസുകളിൽ 16വർഷം കഠിനതടവ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് നിർവ്വേലി ഇടയിൽപീടിക വീട്ടിൽ വമ്പൻ മൊയ്തുട്ടി വിധി തലശ്ശേരി അതിവേഗ പോക്സോ കോടതിയുടേത്