നിര്യാതനായി

നിര്യാതനായി


ആറളം കീച്ചേരിയിലെ മാവില ഹൗസിൽ പി.എം.രാജീവൻ (50) നിര്യാതനായി .ഭാര്യ: സതി.
മക്കൾ: അതുൽരാജ്, അഭിനന്ദ്. സഹോദരങ്ങൾ: ദിവാകരൻ, രാധ, സൗദാമിനി,ഭാർഗ്ഗവി, അനിത, രാജേഷ് ,രഞ്ചിത്ത്, രതീഷ്. സംസ്കാരം പിന്നീട് .