കുവൈത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്കും കോഴിക്കോട്ടേക്കും നിരക്ക് കുറച്ച് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്

കുവൈത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്കും കോഴിക്കോട്ടേക്കും നിരക്ക് കുറച്ച് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്

കുവൈത്ത് സിറ്റി : കോഴിക്കോട്ടേക്കും കണ്ണൂരിലേക്കും നിരക്ക് കുറച്ച് എയർഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്. നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലെ നിരക്കാണ് കുത്തനെ കുറച്ചത്.

ഈ മാസം അവസാനം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 32 ദിനാറിന് ലഭിക്കും. നവംബർ 30 മുതൽ ഡിസംബർ 15 വരെ 48 ദീനാറാണ് സൈറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്ക്. ഡിസംബർ 16 മുതൽ ഇത് 40 ദിനാർ ആകുംം.

ജനുവരിയിലെ ആദ്യ രണ്ടാഴ്‌ച നിരക്ക് 68 ദിനാറിലേക്ക് ഉയരും. ജനുവരി പകുതിയോടെ 60 ദിനാർ ആയി മാറും.