ട്രാക്ക് നവീകരണം: 20 വരെ ട്രെയിൻ സർവീസിൽ നിയന്ത്രണം

ട്രാക്ക് നവീകരണം: 20 വരെ ട്രെയിൻ സർവീസിൽ നിയന്ത്രണം


ട്രാക്കിൽ നവീകരണ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിനാൽ 20 വരെ പാലക്കാട്‌ ഡിവിഷനിലെ ട്രെയിൻ സർവീസിൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുമെന്ന്‌ റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.

18ന്‌ മംഗളൂരു - തിരുവനന്തപുരം ഏറനാട്‌ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ (16605) 1.10 മണിക്കൂറും തിരുവനന്തപുരം - മംഗളൂരു - ഏറനാട്‌ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ (16606) 55 മിനിറ്റും കോയമ്പത്തൂർ - മംഗളുരു എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ (16323) 20 മിനിറ്റും നിസാമുദ്ദീൻ - എറണാകുളം മംഗള സൂപ്പർ ഫാസ്‌റ്റ്‌ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ (12618) 50 മിനിറ്റും വൈകും.

19ന് കോയമ്പത്തൂർ - കണ്ണൂർ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ (16608) കോഴിക്കോട് വരെയേ സർവീസ്‌ നടത്തൂ. 19ന്‌ വെരാവൽ - തിരുവനന്തപുരം പ്രതിവാര സൂപ്പർ ഫാസ്‌റ്റ്‌ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ (16333), കണ്ണൂർ - യശ്വന്ത്‌പുർ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌, കണ്ണൂർ - ഷൊർണൂർ മെമു (06024) എന്നിവ ഒരു മണിക്കൂറും മംഗളുരു - പുതുച്ചേരി പ്രതിവാര എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ (16856) 20 മിനിറ്റും നിസാമുദ്ദീൻ - എറണാകുളം മംഗള എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ (12618) 40 മിനിറ്റും മംഗളൂരു - ചെന്നൈ വെസ്‌റ്റ്‌കോസ്‌റ്റ്‌ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ (22638) 20 മിനിറ്റും നിയന്ത്രിക്കും. 

20ന്‌ മംഗളൂരു- തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ (16348) ഒരു മണിക്കൂറും ഗാന്ധിധാം - നാഗർകോവിൽ പ്രതിവാര എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ (16335) 50 മിനിറ്റും കണ്ണൂർ - യശ്വന്ത്‌പുർ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ (16528) 50 മിനിറ്റും നിസാമുദ്ദീൻ - എറണാകുളം പ്രതിവാര എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ (22656),  കണ്ണൂർ - ഷൊർണൂർ മെമു (06024) എന്നിവ 20 മിനിറ്റും നിയന്ത്രിക്കും.