കൂത്തുപറമ്പ് പാറാലിൽ ഗുഡ്‌സ് വാനും സ്‌കൂട്ടറും ഇടിച്ച് ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്

കൂത്തുപറമ്പ് പാറാലിൽ ഗുഡ്‌സ് വാനും സ്‌കൂട്ടറും ഇടിച്ച് ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്
കൂത്തുപറമ്പ് പാറാലിൽ ഗുഡ്‌സ് വാനും സ്‌കൂട്ടറും ഇടിച്ച് ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്.  സ്കൂട്ടർ യാത്രികനാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇയാളെ തലശ്ശേരിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു