മലപ്പുറത്ത് കാട്ടുപന്നികൾ കടകളിലേക്ക് കൂട്ടത്തോടെ പാഞ്ഞു കയറി; ഇറങ്ങിയോടി ജീവനക്കാർ


മലപ്പുറത്ത് കാട്ടുപന്നികൾ കടകളിലേക്ക് കൂട്ടത്തോടെ പാഞ്ഞു കയറി; ഇറങ്ങിയോടി ജീവനക്കാർ


പന്നിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾക്ക് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു

photo - facebook

മലപ്പുറം : പാണ്ടിക്കാട് അരിക്കണ്ടംപാക്കില്‍ കാട്ടുപന്നികള്‍ കൂട്ടത്തോട് പാഞ്ഞു കയറി. പത്തോളം പന്നികളാണ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കടകളിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയത് . രാവിലെ 10.30 നാണ് സംഭവം. കാട്ടുപന്നികള്‍ കടകളിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറുകയായിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പന്നികളെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു.

ഈ സമയം കടയിൽ ജീവനക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെല്ലാം കടകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടി. പന്നിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾക്ക് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു. പന്നികൾ കടകളിലേക്ക് ഓടിക്കയറുന്നത് പുറത്തുവന്ന സിസിടിവിദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്.