കണ്ണൂർ-ബെംഗളൂരു എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് സർവീസ് സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചു

കണ്ണൂർ-ബെംഗളൂരു
സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചു


മട്ടന്നൂർ: കണ്ണൂർ രാജ്യാന്തര വിമാന താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചു.

സമ്മർ ഷെഡ്യൂളിൽ കണ്ണൂരിനും ബെംഗളൂരുവിനും ഇടയിൽ പ്രതിദിന സർവീസാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് നടത്തുക.

വെളുപ്പിന് 4.55ന് ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് 6.15ന് കണ്ണൂരിൽ എത്തി തിരിച്ച് 6.45ന് പുറപ്പെട്ട് 8-ന് ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന തരത്തിലാണ് സമയക്രമം.