മയ്യിൽ ഓലക്കാട്. വാഹനാപകടത്തെ തുടർന്ന് പരിക്കുപറ്റി ചികിത്സയിലായിരുന്ന പ്രജിഷ (35) മരണപ്പെട്ടു


വാഹനാപകടത്തെ തുടർന്ന് പരിക്കുപറ്റി ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവതി മരണപ്പെട്ടു
മയ്യിൽ ഓലക്കാട്. വാഹനാപകടത്തെ തുടർന്ന് പരിക്കുപറ്റി ചികിത്സയിലായിരുന്ന പ്രജിഷ (35) മരണപ്പെട്ടു. ഭർത്താവ് ബിജു( ഓട്ടോ ടാക്സി ഡ്രൈവർ) മകൾഅലയ്‌ന. ശവസംസ്കാരം ഇന്ന് (17/4/2024) ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 ന് കണ്ട കൈ ശാന്തിവനം.