ആറളം ഫാമിൽ കാട്ടാന ഇരുചക്ര വാഹനം തകർത്തു ഇതിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു

ആറളം ഫാമിൽ കാട്ടാന ഇരുചക്ര വാഹനം തകർത്തു 
ഇതിൽ   സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു  


ഇരിട്ടി: ആറളം ഫാമിൽ  ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നവർക്ക് നേരെ കാട്ടാന അക്രമം. ഇവർ വാഹന മുപേക്ഷിച്ച് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട ഉടനെ ആന ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ബുള്ളറ്റ് തകർത്തു. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം  ആറളം കാർഷിക ഫാമിലെ രണ്ടാം ബ്ലോക്കിലെ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നും ബുള്ളറ്റിൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന  കീഴ്പ്പള്ളി വട്ടപ്പറമ്പ് സ്വദേശി
സാദത്ത്, പന്ത്രണ്ടാം ബ്ലോക്കിലെ താമസക്കാരനായ സുകേഷ് എന്നിവരാണ്  കാട്ടാനയുടെ മുന്നിൽ പെട്ടത്.  ചിഹ്നം വിളിച്ചു ഓടിവന്ന  കാട്ടാന ഇവരുടെ ബുള്ളറ്റിന് നേരെ തിരിയുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും ബുള്ളറ്റിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഓടി കാട്ടാനയുടെ ആക്രമത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് പുനരധിവാസ മേഖലയിലെ താമസക്കാരനായ വൈഷ്ണവിനെ കാട്ടാന ആക്രമിച്ച സ്ഥലത്തിന് സമീപത്ത് വച്ച് തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് നേരെയും ആനയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്