വീണ്ടും യാത്രക്കാരെ വലച്ച് എയർ ഇന്ത്യ; കണ്ണൂരിൽ അഞ്ച് സർവീസുകൾ മുടങ്ങി

വീണ്ടും യാത്രക്കാരെ വലച്ച് എയർ ഇന്ത്യ; കണ്ണൂരിൽ അഞ്ച് സർവീസുകൾ മുടങ്ങിമട്ടന്നൂർ :എയർ ഇന്ത്യ സർവീസുകൾ വീണ്ടും മുടങ്ങി. കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ച് സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി. കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് വിമാന സർവീസുകളും റദ്ദാക്കി. അതേസമയം തിരുവനന്തപുരത്ത് സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചു. 1:10 ന് അബുദാബി വിമാനം പുറപ്പെട്ടു.


കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് വിമാനങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. രാവിലെ 8.50 ന് പോകേണ്ട കൊച്ചി- മസ്ക്കറ്റും 8.35 ന് പോകേണ്ട കൊച്ചി ദമാമും ആണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തത്. രാവിലെ മൂന്ന് വിമാനമാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കൊച്ചി- ഷാർജ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം സർവീസ് നടത്തും.