ഇരിട്ടി സബ് റീജ്യണല്‍ ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് ഓഫീസില്‍ ജൂണ്‍ 22ന് നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഡ്രെവിങ് ടെസ്റ്റ് 26ലേക്ക് മാറ്റി
 ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റ് മാറ്റിഇരിട്ടി സബ് റീജ്യണല്‍ ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് ഓഫീസില്‍ ജൂണ്‍ 22ന്  നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഡ്രെവിങ് ടെസ്റ്റ് 26ലേക്ക് മാറ്റിയതായി ഇരിട്ടി ജോയിന്റ് ആര്‍ ടി ഒ അറിയിച്ചു.  ഫോണ്‍: 0490 2490001.